Podržimo bolnicu “Burlo Garofolo” u Trstu

“U našoj svetoj istoriji anđeli imaju normalno ljudsko telo, ne možete ih razlikovati, znate da su to oni kada odu. Ostavljaju dar, kao i prazninu.”

Upravo smo se pitali: Da li je moguće pretvoriti tragediju veću od nas samih, razornu smrt i nepodnošljivo u pozitivnu energiju? Da li je moguće dati smisao nekom događaju bez objašnjenja?

Mali Isaia, koji je odlepršao u snu sa samo pet meseci, može učiniti nešto izuzetno: pretvoriti svoje prekratko putovanje u izvor ljubavi za mnogu drugu decu.

Vašim doprinosom biće moguće pretvoriti patnju u priliku, bol u nadu, želju da nam pomognete u konkretan gest ljubavi.

Kako mogu da doniram?

Na sajtu GoFundMe

Ako posedujete kreditnu/debitnu karticu ili PayPal, možete obaviti svoju donaciju direktno ili na sajtu GoFundMe potpuno bezbedno.

Bankovni transfer

Direktno na žiro račun Bolnice “Burlo Garofolo” - IBAN IT28G0306912344100000046117
uzročne "Sosteniamo l’ospedale pediatrico Burlo Garofolo - Isaia Perovic Tulisso"
Da biste imali dokaz o vašem doprinosu pošaljite nam uplatnicu klikom ispod

50000
50935

Do sada je donirano oko

50935

od € 50.000

Kontaktirajte nas

Ako želite da nam pružite podršku direktnom porukom, možete nam pisati na adresu:

hello@isaiaperovictulisso.org